Pomoc zdravotních pojišťoven celiakům v r. 2023

Tabulka ukazuje kolika svým pojištěncům s diagnózou celiakie přispěly zdravotní pojišťovny na bezlepkovou dietu v roce 2023 a jakou výši příspěvku celiaci v průměru u svých pojišťoven čerpali.

V roce 2023 bylo celkem vyplaceno 80 483 244,-Kč. Průměrně bylo vyplaceno 4 490,-Kč na osobu.

TAB.: VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY CELIAKŮM V R.2023

*) celkem 16311 vyplacených dávek

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
VOZP – Vojenská zdravotní pojišťovna
ČPZP – Česká průmyslová pojišťovna
OZP – Oborová zdravotní pojišťovna
ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZPMVČR – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
RBP – Revírní bratrská pojišťovna

Zpracovala Společnost pro bezlepkovou dietu z.s., květen 2024