Akce

Připravujeme:

  • 9. prosinec 2023 - Vánoční bezlepkový trh, PVA EXPO Praha, součást Stříbrných vánočních dnů
  • 18. květen 2024 - 19. Fórum celiaků - Gluten Free Prague Expo 2024

Pro vystavovatele:

  • máte-li zájem zúčastnit se akce jako vystavovatel, přihlaste se na celiak@celiak.cz
  • vystavovatelé smí nabízet pouze výrobky, které splňují parametry výrobků vhodných pro bezlepkovou dietu!

Fórum celiaků, semináře a webináře Společnosti pro bezlepkovou dietu jsou realizovány za finanční podpory Úřadu vlády ČR.

Novinky

 

11
Dub

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážení členové Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.,
zveme Vás na Valnou hromadu, která se koná v sobotu 14. 5. 2016 od 15.00 hodin v areálu PVA EXPO Praha Letňany, adresa Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I, hlavní sál, v rámci 11. FÓRA CELIAKŮ.

Program Valné hromady
1.    Zahájení, schválení programu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu
2.    Volba pracovní komise (mandátové a návrhová)
3.    Zpráva mandátové komise
4.    Výroční zpráva Společnosti pro bezlepkovou dietu za r. 2015
       a.    Přehled činnosti, realizované projekty 2015
       b.    Zpráva o hospodaření za r. 2015
       c.    Plán činnosti a předpokládaný rozpočet na r. 2016
5.    Zpráva revizní komise za r. 2015
6.    Diskuse – různé
7.    Návrh a přijetí usnesení
8.    Závěr

V případě, že Valná hromada nebude dle Stanov Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. usnášeníschopná, tj. nebude v hlavním sále přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov od 15,30 hodin konat Náhradní valná hromada na stejném místě a s nezměněným programem.

číst více ....
11
Dub

AKTUALIZACE 6.5.2016
SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU z.s.
pořádá u příležitosti Mezinárodního dne celiakie
11. FÓRUM CELIAKŮ
•    v sobotu dne 14. 5. 2016 od 9:30 do 15:00 hod
•    areál PVA EXPO Praha Letňany, Beranových 667, Praha 9, vstupní hala I
•    více informací o místě konání najdete na http://pvaexpo.cz/navstevnik
•    spojení MHD: metro linka C, stanice Letňany nebo autobusem do zastávky Výstaviště Letňany ( č.110, 140, 158, 195, 201, 269, 295, 511, 513, 603)
•    bezbariérový přístup v celém objektu
•    možnost parkování přímo v areálu PVA (celodenní parkovné 100,-Kč)

PROGRAM:
předsálí
9:30 –  10:30 presence účastníků 
9:30 – 15.00 Gluten Free Prague Expo
        Kuchařská show firmy SCHAER
hlavní sál    
10:30 – 15:00 fórum CELIAKIE NEJEN ZDRAVOTNÍ PROBLÉM
10:30     zahájení
10.40     MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., 3. LF UK, FN Královské Vinohrady
Téma:     Celiakie a její komplikace
        Jitka Dlabalová, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
Téma:     Sociální otázky spojené s životem na bezlepkové dietě
        Polední přestávka
12.45     Ing. Lucie Janotová, Ph.D., Asociace společného stravování
Téma:     Bezpečnost potravin v praxi – označování, alergeny ve stravovacích provozech, realizace dietního stravování
         Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Potravinářská komora ČR
Téma:    Nová pravidla pro bezlepkové výrobky
           Ing. Tereza Lášková, Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.
Téma:     Celiakie v zahraničí – informace z AOECS a CYE – mladí celiaci
15:00     Valná hromada Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s.

malý sál I.
        film „Projekt celiak“ o složité cestě k diagnóze celiakie
        (film je promítán v rámci Ozvěn festivalu LSFF 2015)

malý sál II.
        Program pro děti – partner akce firma Schaer

Členové SpBD, kteří mají zaplacen členský příspěvek na rok 2016, mají rodinné vstupné zdarma.
Platit můžete i hotově na akci.
Vstupné pro návštěvníky akce je 50,-Kč, děti do 15 let zdarma.
 
Akce je pořádána ve spolupráci s Českou asociací sester a je určena rovněž všeobecným sestrám, nutričním terapeutům, farmaceutickým asistentům, zdravotním laborantům a zdravotně sociálním pracovníkům za 4 kreditní body. Účastnický poplatek pro zdravotnický personál je 100,-Kč, hradí se na místě. Kontaktní adresa pro nahlášení účasti benesova.blp@seznam.cz.

 VŠICHNI JSTE NA AKCI SRDEČNĚ ZVÁNI

GLUTEN FREE PRAGUE EXPO PŘEHLED VYSTAVOVATELŮ
Prezentace  výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin Vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit. Někteří vystavovatelé nabízejí možnost si předem objednat jejich výrobky.

ADVENI  objednávka
AMARANTH LIFE  
AMYLON  
BALTAXIA  
BENKOR  
BEZLEPKOMÁNIE  objednávka
BEZLEPKOVÁ PEKÁRNA  objednávka
BEZLEPKOVÁ PEKÁRNA LIŠKA  
BIO PRO  objednávka
DAMODARA  
DOKTOR PEKAŘ  objednávka
DOMÁCÍ DOBROTY  
DOVES FARM-NAIRS  
EL GOFIO  
EXTRUDO  objednávka
GLOBUS  
GOOD FOODS  objednávka
HAMÉ  
HAPPY FOOD  
JIZERSKÉ PEKÁRNY  objednávka
KONIPRO  objednávka
KUKUŘIČNÝ MLÝN  
LABETA  
MUSLI NA BLAHO  
NATURA  
NATURAL JIHLAVA  
NOMINAL  objednávka
NUTRIFREE  
PEKAŘSTVÍ RYTINOVI  objednávka1 objednávka2
POEX  
SEMIX PLUSO  objednávka
SCHAER-KLEIS  objednávka
SLIM PASTA  
TEREZIA COMPANY  
VITANA  
číst více ....
13
Bře

Klub celiakie Litoměřice pořádá dne 21. 3. 2016 v 17 hod v Knihovně K. H. Máchy seminář na téma Alergeny v podnicích veřejného stravování.

číst více ....
24
Úno

GLOBUS pořádá i v letošním roce Bezlepková odpoledne, jejichž součástí je odborná přednáška, novinky v bezlepkové dietě,  představení a ochutnávka bezlepkových potravin a uzenin ze sortimentu Globusu a jejich  výhodná nabídka.

Akce se koná od 17.30 hod. Účast je zdarma – stačí se pouze předem přihlásit v informačním ­centru  hypermarketu Globus nebo na Zelené lince 800 241242.

Termíny pro I. pololetí 2016 jsou 

15. 3. –  Praha – Zličín 

5. 4.  –   Trmice u Ústí nad Labem 

12. 4. –  Brno – Ivanovice

19. 4. –  České Budějovice

26. 4. –  Ostrava

3. 5.  –   Praha – Černý Most

10. 5. –  Karlovy Vary

17. 5. –  Olomouc

31. 5. –   Liberec 

číst více ....
12
Led

Pravidelná schůzka SpBD se mimořádně koná na adrese naší poradny Polská ul.15, Praha 2, od 18 hod. Na programu bude projekce filmů Projekt celiak a Problém s chlebem.

Pokud budete chtít přijít, napište na celiak@celiak.cz, počet míst je omezen.

číst více ....