Oznámení

26
Zář

Zdravotní pojišťovna Metal-aliance má mimořádnou nabídku pro celiaky – finanční příspěvek ve výši 1000 Kč do konce roku 2012.
Více najdete na http://www.zpma.cz/aktuality/bezlepkova-dieta-mimoradna-nabidka-pro-celiaky

číst více ....
24
Zář

Sdružení jihočeských celiaků o.s. a Celia-život bez lepku o.s. si vás dovolují pozvat na setkání celiaků.

Akce se uskuteční v sobotu 1. října od 13:30 v budově vzdělávacího centra Nemocnice České Budějovice, a.s.

Pozvánka „zde“:[/files/Pozvanka%20CB_1.pdf]

číst více ....
24
Zář

Občanské sdružení Život bez celiakie ve spolupráci s Klubem celiakie Litoměřice pořádá přednášku na téma: Co je to celiakie, aneb proč někteří lidé drží bezlepkovou dietu.

Akce se uskuteční v prostorách hotelu Salva Gvarda na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 5. října 2011 v 16:00.

Pozvánka „zde“:[/files/Pozvanka%20LTM%205.%2010.pdf]

číst více ....
29
Bře

Příspěvek pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií
Pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií příspěvek do výše 1 500 Kč se poskytuje 1 x za rok na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii, která není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je nutné předložit vyjádření lékaře o nezbytné dietě a doklad o zaplacení nákupu dietní stravy.

číst více ....
26
Bře

Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR částka 3/2011 byl uveřejněn Metodický pokyn k Cílenému screeningu celiakie.
Věstník najdete „zde“:[/files/VESTNIK%20MZ.pdf] a text je na stránkách č. 51-54

číst více ....
7
Bře

Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna poskytuje v rámci preventivních programů v roce 2011 svým pojištěncům bez rozdílu věku příspěvek až do výše 1 500 Kč ročně na
– bezlepkové suroviny
– bezlepkové potraviny
– domácí pekárnu
– u dětí do 18 let i na ozdravný pobyt organizovaný pro celiaky
Podrobnosti najde ne http://www.cpzp.cz/clanek/3069-0-Preventivni-programy-CPZP-v-roce-2011.html

číst více ....
5
Bře

Pojištěncům OZP bez omezení věku je určen program zaměřený na včasný záchyt celiakie.
Podrobnosti najdete na http://www.ozp.cz/portal/page/portal/ozp/verejnost/zdravotni_programy_ozp/pro_deti_a_mladez/Prevence%20metabolick%C3%BDch%20onemocn%C4%9Bn%C3%AD

číst více ....