Oznámení

2
Zář

Obrátila se na nás absolventka farmaceutické fakulty Mgr. Jana Vaňáčková s prosbou o vyplnění dotazníku, který by měl sloužit k zavedení prodeje bezlepkových potravin do lékárny a k rigorozní práci.
Dotazník najdete „zde“:[/files/Dotazn%C3%ADk_pro_pacienty9-10.doc] a zasílejte ho přímo na adresu jvanackova@centrum.cz

číst více ....
4
Srp

Vítězem testu špekáčků, který byl zveřejněn v MF Dnes dne 4.8.2010 byly bezlepkové špekáčky z Globusu. Více informací si můžete přečíst na http://ekonomika.idnes.cz/ctvrtina-spekacku-dostala-na-ohni-petku-bylo-v-nich-malo-masa-p5c-/test.asp?c=A100804_1427633_test_spi

číst více ....
8
Čvc

Po dobu letních prázdnin července a srpna se nebudou konat pravidelné schůzky SpBD. To ale neznamená, že po tuto dobu nefungujeme.
Pokud budete mít kdokoliv jakýkoliv dotaz, můžete zavolat na naše telefonní kontakty, případvně napsat na náš mail. Můžete si sjednat i osobní schůzku podle potřeby a rádi Vám poradíme.
Přejeme Vám hezké léto, které se dá prožít pěkně i s bezlepkovou dietou na cestách.

číst více ....
8
Čvc

Na internetovém portálu www.elepek.cz máte možnost využít nabídky výhodného prodeje výrobků firmy Novalim a produktů od paní Rytinové.

číst více ....
21
Čvn

Firma Procházka, která vyrábí bezlepkové uzeniny nás požádala o zveřejnění anketního dotazníku.
Dotazník je uveden „zde“:[/files/ANKETA-Bezlepkove%20vyrobky.doc]. Jeho vyplněním pomůžete sami sobě ke zkvalitnění prodeje jejich sortimentu.

číst více ....
24
Kvě

.<>
Informace o konání 5. FÓRA CELIAKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>
################################################

.<>
Při příležitosti Mezinárodního dne celiakie se dne 15.5.2010 konalo v době od 9 do 16 hod
***********************************************************************
.<>
ve velkém sále Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6

.<>
5. Fórum celiaků .{color:red; lang: cs}<>
##########################################

V předsálí se představilo 17 prodejců, výrobců a dovozců bezlepkových potravin se širokým sortimentem bezlepkových výrobků. Návštěvníci se mohli seznámit s řadou novinek na trhu, ať už formou ochutnávek, tak si i mohli přímo výhodně nakoupit vystavované zboží.

Akce se zúčastnilo na 450 návštěvníků.

V sále probíhalo od 10:00 do 15:00 — Diskusní fórum na téma .{color:blue; lang: cs}<>

„Celiakie — nejen zdravotní problém“ .{color:blue; lang: cs;font-size: 20px;}<>

Po zahájení následovaly v dopoledním bloku, který byl věnovaný zdravotní tématice, přednášky předních odborníků na celiakii.
Jako první se představil Doc. MUDr. Miloš Dvořák, CSc. ze IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK na téma Celiakie známá – neznámá.
Ve své přednášce se zaměřil jednak na celiakii jako takovou, kožní projev dhuring ale i na zdravotní problémy, které s celiakií souvisí – např. osteoporóza, porucha skloviny zubů a další.
Další přednáška byla věnována Laboratorní diagnostice ve screeningu a monitoringu celiakie. S tímto tématem vystoupil MUDr. Petr Kocna, CSc. z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a 1. lékařské fakulty UK.
Po jejich vystoupení následovala dlouhá diskuse, ve které se účastníci ptali na vše co souvisí s tím onemocněním.

Protože jedinou léčbou na celiakii je celoživotní dodržování bezlepkové diety, byl odpolední blok věnován bezlepkovým potravinám. Přednášku na téma Jak se orientovat v označování potravin z pohledu bezlepkové diety přednesla Ing. Dana Gabrovská, Ph. D. z Výzkumného ústavu potravinářského v Praze.

Tato přednáška byla zaměřena i na seznámení se současnou legislativou související s označováním potravin vhodných pro bezlepkovou dietu.

V následné diskusi měli účastníci příležitost položit řadu otázek na toto téma.

Další přednáškou navázala Kateřina Reichlová, naše delegátka při mezinárodní organizace AOECS. Seznámila přítomné s připravovaným evropským jednotným licenčním systémem, který se týká označování výrobků symbolem přeškrtnutého klasu.

Dalším bodem programu bylo představení jednotlivých vystavovatelů. Vzhledem k tomu, že diskuse byly delší a chtěli jsme dát příležitost každému zeptat se na to, co ho zajímá, někteří z vystavovatelů od svého příspěvku ustoupili. Představily se tak pouze zástupkyně firem Nový Věk a Benkor.

Protože jsou účastnici těchto akcí zvyklí, že se věnujeme i finančnímu aspektu bezlepkové diety, vystoupila tentokrát paní Ing. Monika Moravčíková a seznámila nás, jak je řešený dotační systém na Slovensku. Tento příspěvek si budete moci přečíst na našich stránkách.

PODĚKOVÁNÍ .{color:red; lang: cs;font-size: 20px;}

Dovolte, abychom poděkovali všem přednášejícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, že věnovali svůj volný čas účasti na této akci a trpělivě zodpovídali dotazy návštěvníků.
Dále děkujeme všem vystavovatelům za to, že umožnili návštěvníkům seznámení s bezlepkovým sortimentem a jeho nákup za zvýhodněné ceny.
Především ale děkujeme všem návštěvníkům, kteří v hojném počtu přišli na tuto akci a doufáme, že pro ně byla přínosem.

číst více ....