Oznámení

21
Čvn

Firma Procházka, která vyrábí bezlepkové uzeniny nás požádala o zveřejnění anketního dotazníku.
Dotazník je uveden „zde“:[/files/ANKETA-Bezlepkove%20vyrobky.doc]. Jeho vyplněním pomůžete sami sobě ke zkvalitnění prodeje jejich sortimentu.

číst více ....
24
Kvě

.<>
Informace o konání 5. FÓRA CELIAKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>
################################################

.<>
Při příležitosti Mezinárodního dne celiakie se dne 15.5.2010 konalo v době od 9 do 16 hod
***********************************************************************
.<>
ve velkém sále Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6

.<>
5. Fórum celiaků .{color:red; lang: cs}<>
##########################################

V předsálí se představilo 17 prodejců, výrobců a dovozců bezlepkových potravin se širokým sortimentem bezlepkových výrobků. Návštěvníci se mohli seznámit s řadou novinek na trhu, ať už formou ochutnávek, tak si i mohli přímo výhodně nakoupit vystavované zboží.

Akce se zúčastnilo na 450 návštěvníků.

V sále probíhalo od 10:00 do 15:00 — Diskusní fórum na téma .{color:blue; lang: cs}<>

„Celiakie — nejen zdravotní problém“ .{color:blue; lang: cs;font-size: 20px;}<>

Po zahájení následovaly v dopoledním bloku, který byl věnovaný zdravotní tématice, přednášky předních odborníků na celiakii.
Jako první se představil Doc. MUDr. Miloš Dvořák, CSc. ze IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice Praha a 1. Lékařské fakulty UK na téma Celiakie známá – neznámá.
Ve své přednášce se zaměřil jednak na celiakii jako takovou, kožní projev dhuring ale i na zdravotní problémy, které s celiakií souvisí – např. osteoporóza, porucha skloviny zubů a další.
Další přednáška byla věnována Laboratorní diagnostice ve screeningu a monitoringu celiakie. S tímto tématem vystoupil MUDr. Petr Kocna, CSc. z Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a 1. lékařské fakulty UK.
Po jejich vystoupení následovala dlouhá diskuse, ve které se účastníci ptali na vše co souvisí s tím onemocněním.

Protože jedinou léčbou na celiakii je celoživotní dodržování bezlepkové diety, byl odpolední blok věnován bezlepkovým potravinám. Přednášku na téma Jak se orientovat v označování potravin z pohledu bezlepkové diety přednesla Ing. Dana Gabrovská, Ph. D. z Výzkumného ústavu potravinářského v Praze.

Tato přednáška byla zaměřena i na seznámení se současnou legislativou související s označováním potravin vhodných pro bezlepkovou dietu.

V následné diskusi měli účastníci příležitost položit řadu otázek na toto téma.

Další přednáškou navázala Kateřina Reichlová, naše delegátka při mezinárodní organizace AOECS. Seznámila přítomné s připravovaným evropským jednotným licenčním systémem, který se týká označování výrobků symbolem přeškrtnutého klasu.

Dalším bodem programu bylo představení jednotlivých vystavovatelů. Vzhledem k tomu, že diskuse byly delší a chtěli jsme dát příležitost každému zeptat se na to, co ho zajímá, někteří z vystavovatelů od svého příspěvku ustoupili. Představily se tak pouze zástupkyně firem Nový Věk a Benkor.

Protože jsou účastnici těchto akcí zvyklí, že se věnujeme i finančnímu aspektu bezlepkové diety, vystoupila tentokrát paní Ing. Monika Moravčíková a seznámila nás, jak je řešený dotační systém na Slovensku. Tento příspěvek si budete moci přečíst na našich stránkách.

PODĚKOVÁNÍ .{color:red; lang: cs;font-size: 20px;}

Dovolte, abychom poděkovali všem přednášejícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, že věnovali svůj volný čas účasti na této akci a trpělivě zodpovídali dotazy návštěvníků.
Dále děkujeme všem vystavovatelům za to, že umožnili návštěvníkům seznámení s bezlepkovým sortimentem a jeho nákup za zvýhodněné ceny.
Především ale děkujeme všem návštěvníkům, kteří v hojném počtu přišli na tuto akci a doufáme, že pro ně byla přínosem.

číst více ....
13
Dub

**Aktualizováno 4.5.2010**

U příležitosti Mezinárodního dne celiakie pořádáme 5. Fórum celiaků dne 15. 5. 2010.

Pozvánku a program najdete „zde“:[/files/program%20FC%202010%20%20na%20www..pdf]

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 423/2004 Sb. Je určena pro všeobecné sestry, zdravotní laboranty, nutriční terapeuty, farmaceutické asistenty a zdravotně sociální pracovníky za 4 kreditní body. Poplatek 100,- Kč se platí na místě. Prosíme zájemce o nahlášení účasti na adrese: h.benesova@fnmotol.cz nebo benesova.blp@seznam.cz.

Jizerské pekárny nabízí možnost objednat si předem na Fórum celiaků.
Přehled jejich sortimentu je „zde“:[/files/jJIPEK%20-sortiment.jpg].
Ceník je „zde“:[/files/Cen%C3%ADk%20SE%20SMLOUVOU%20od%201.4.%202010.xls].
Objednávky zasílejte mailem na celiak@celiak.cz do 9.5.2010.

Seznam vystavovatelů, kteří budou na naší akci je „zde“:[/files/vystavovatele%202010.jpg]

číst více ....
29
Bře

Firma Zedníček dala na trh pod značkou Bilbo vinnou masovou klobásu, která neobsahuje lepek. Více informací „zde“:[/files/Vinnaklobasa.pdf]

číst více ....
22
Bře

Česká průmyslová a zdravotní pojišťovna přispívá v rámci Preventivních programů na celiakii 1500 Kč ročně.
Příspěvek mohou čerpat:
Děti do 18 let včetně http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2845
Děti do 18 let mají navíc možnost čerpat i na ozdravný pobyt, který je prokazatelně organizován pro dětské pacienty s diagnózou celiakie.

Studenti denního studia do 26 let včetně
http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2846

Ženy
http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2847

Muži
http://www.cpzp.cz/main/clanek.php?id=2848

Pojištěnci můžou změnit zdravotní pojišťovnu 1x za 12 měsíců, a to vždy k 1. dni čtvrtletí (tzn. k 1.4., k 1.7., k 1. 10. a k 1.1. – registrační formulář tedy musí vyplnit a doručit pojišťovně kdykoliv před tímto datem).

Preventivní programy mohou být čerpány v plné výši i těmi pojištěnci, kteří se zaregistrují nejpozději 30.9.2010.
Více informací na www.cpzp.cz Tel: 582 331 741, e-mail: dasa.mackova@cpzp.cz

číst více ....
21
Bře

Dne 16. 3. 2010 se konal v Kanceláři veřejného ochránce práv seminář na téma Příspěvek na péči. Účelem pracovního semináře bylo seznámit zástupce odborné veřejnosti s poznatky veřejného ochránce práv k tématu řízení o příspěvku na péči a rozvinout mezioborový dialog.
Jeho cílem bylo vyhodnotit funkčnost systému a identifikovat nejzávažnější právní i faktické problémy týkající se řízení o příspěvku na péči a jeho využívání. Náš zástupce na tomto jednání upozornil na problémy, se kterými se setkávají maminky žádající o příspěvek na péči pro děti s celiakií. Jako podklad byly využity příspěvky v diskusi na našich stránkách k této problematice.

číst více ....