Oznámení

14
Bře

Změna legislativy v označování potravin: Nařízení komise (ES) č. 41/2009 ze dne 20. 1. 2009 o složení a označování potravin vhodných pro osoby s nesnášenlivostí lepku. Text je „zde“:[http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:016:0003:0005:CS:PDF].

číst více ....
23
Úno

Fórum celiaků, které se uskuteční u příležitosti Mezinárodního dne celiakie, připravujeme na sobotu 15. 5. 2010 opět v Bílém domě ÚMČ Praha 8. Rádi přivítáme všechny návštěvníky, kterých se tato problematika týká a zveme i vystavovatele – tj. výrobce, prodejce a dovozce bezlepkových potravin. Program a další podrobnosti budou včas zveřejněny.

číst více ....
23
Úno

VZP rozhodla o příspěvku na bezlepkovou dietu pro děti do 15 let. Více informací najdete na http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Prevence/zdravarodina/bezlepkovadieta

číst více ....
15
Úno

Národní knihovna ČR vybrala naše stránky jako kvalitní zdroj informací, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví.

Jako ocenění kvality našich stránek můžeme používat logo, které návštěvníky upozorňuje, že jsou stránky archivovány v rámci projektu WebArchiv.

Tohoto ocenění si velmi vážíme a zároveň nás zavazuje.

číst více ....
8
Úno

Dovozce mražených bezlepkových potravin – firma Bezlepkový svět – výrazně snížila ceny bezlepkových potravin. Nyní máte možnost nakoupit kvalitní a velice chutné italské mražené potraviny za velmi výhodné ceny. Více informací najdete na www.bezlepkovysvet.cz.
Na naši čtvrteční schůzku, která se koná dne 11. 2. 2010 v knihově III. interní kliniky VFN U nemocnice 1, Praha 2, přijedou a můžete si přímo koupit tyto výrobky: Profiterol – 50 Kč, Tiramisu – 50 Kč, Lasagne – 30 Kč, Ravioli – 46 Kč a Trofie – 31 Kč. Věříme, že tuto nabídku přivítáte a využijete ji.

číst více ....
12
Led

Na internetovém prodeji Tadea bezlepkový shop jsme zaznamenali nové výrobky – bezlepkové zákusky. Víc informací na http://www.bezlepkovyshop.cz/index1.html.

číst více ....
12
Led

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo letáky se změnami od 1. 1. 2010. Více informací najdete na http://www.helpnet.cz/aktualne/31628-3.

číst více ....
15
Pro

Jedním z vážných problémů, který provází onemocnění celiakie, je to, že počet pacientů, kteří mají stanovenou správnou diagnózu, je nízký v poměru k odhadovanému výskytu celiakie v Evropě. Jednou z příčin je nízká pomědomost veřejnosti o tomto onemocnění a hlavně velká rozmanitost příznaků, které mohou toto onemocnění provázet.
Letáček, který jsme vytvořili a je v úvodu našich stránek, je distribuován do ordinací praktických lékařů, s určením pro umístění v jejich čekárnách. Má za úkol upozornit dosud nediagnostikované pacienty na příznaky, které mohou toto onemocnění provázet a přispět tak k tomu, aby se na toto onemocnění při stanovení správné diagnózy více myslelo.
Pacientům, kterým již byla stanovena diagnóza, má tento letáček zase poradit kde najít potřebné informace. Na našich stránkách najdou řadu cenných rad, které jim pomohou zorientovat se v tom, jak žít s bezlepkovou dietou.
.

číst více ....
13
Pro

[* /files/IMG_0419.jpg *]
[* /files/IMG_0426.jpg *]
[* /files/IMG_0428.jpg *]
[* /files/IMG_0431.jpg *]
[* /files/IMG_0434.jpg *]
[* /files/IMG_0439.jpg *]
[* /files/IMG_0443.jpg *]
[* /files/IMG_0449.jpg *]
[* /files/IMG_0454.jpg *]
[* /files/IMG_0460.jpg *]

číst více ....
30
Lis

.<>
INFORMACE O PŘEDVÁNOČNÍM TRHU BEZLEPKOVÝCH VÝROBKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>
################################################

.<>
konaného u příležitosti

.<>
Semináře pro pacienty s celiakií a výrobce bezlepkových potravin .{color:red; lang: cs}<>
****************************************************************

Seminář se konal v sobotu 28.11. 2009 ve velkém sále Úřadu městské části Prahy 8.
Pozvánku s programem na tuto akci si můžete prohlédnout „zde.“:[http://www.celiak.cz/node/793]

Seminář byl zaměřen na informaci o Evropském systému licencování symbolu přeškrtnutého klasu, chystaném Evropskou asociací společností celiaků (AOECS).
Diskuse, která následovala, byla velmi bouřlivá.

Na akci se představili: firma Benkor, Berosa, Bezlepkový svět – GlutenOut, Express Menu, Labeta, Mantler, Oseva Natura, Pekařství paní Rytinové, PRO BIO, Procházka Uzeniny, Racio, Racionální výživa – Glutenex, SH Prodlet – Balviten a Schär – Kleis.

AKCE VYUŽILO NA 300 NÁVŠTĚVNÍKŮ, KTEŘÍ SI PŘIŠLI VÝHODNĚ NAKOUPIT BEZLEPKOVÉ POTRAVINY NEJEN NA VÁNOCE A NEZBYTNÉ INGREDIENCE NA PŘEDVÁNOČNÍ PEČENÍ A OCHUTNAT ŘADU VÝROBKŮ

Děkujeme jim za hojnou účast a doufáme, že byli s akcí spokojeni.
Zároveň děkujeme vystavujícím firmám za jejich účast.

„Fotogalerie“:[http://www.celiak.cz/novinky/810]

číst více ....