Oznámení

18
Zář

Výzkumný ústav potravinářský Praha nás informoval o zveřejnění nové skutečně vyhledávací
databáze bezlepkových výrobků na webových stránkách www.VÚPP.cz
Stará databáze, fungující jako seznam, bude zatím ponechána.
Tato nová databáze vznikla, bude udržována a doplňována díky
podpoře České technologické platformy pro potraviny při Potravinářské
komoře ČR.

číst více ....
18
Zář

Vladimíra Hovorková vás zve na Setkání Klubu celiaků Litoměřice, které se uskuteční v Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích dne 5. 10.2009 v 17.00 hod.

číst více ....
8
Čvc

Rádi bychom vás upozornili, že v červenci a v srpnu se bohužel nekonají pravidelné každoměsíční schůzky. SpBD vám přeje příjemně strávené letní měsíce a těšíme se na vás opět od září, každý druhý čtvrtek v měsíci (více v rubrice o nás).

číst více ....
3
Čvn

Vyšel nový katalog bezlepkových potravin Celitatica – červený I. pro rok 2009 firmy Eurozóna. Můžete si ho objednat v lékárnách pod APA kódem č. 1682203.

číst více ....
1
Čvn

Zde je pár fotek ze 4. fóra celiaků

.<>
[* /files/forum-01.jpg *]


.<>
[* /files/forum-02.jpg *]


.<>
[* /files/forum-03.jpg *]


.<>
[* /files/forum-04.jpg *]


.<>
[* /files/forum-05.jpg *]


.<>
[* /files/forum-06.jpg *]


.<>
[* /files/forum-07.jpg *]


.<>
[* /files/forum-08.jpg *]


.<>
[* /files/forum-09.jpg *]

číst více ....
29
Kvě

Informace o konání .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>

4. FÓRA CELIAKŮ .{color:blue; lang: cs;font-size: 30px;}<>


Při příležitosti Mezinárodního dne celiakie se dne 17.5.2009 konalo v době od 9 do 16 hod .<>
—————————————————————————————————————–
ve velkém sále Úřadu městské části Praha 8, U Meteoru 6 .<>

4. Fórum celiaků .{color:red; lang: cs}<>
###########################


V předsálí se představilo 20 prodejců, výrobců a dovozců bezlepkových potravin se širokým sortimentem bezlepkových výrobků. Návštěvníci se mohli seznámit s řadou novinek na trhu, ať už formou ochutnávek, tak si mohli přímo výhodně nakoupit vystavované zboží.

Akce se zúčastnilo na 400 návštěvníků.

V sále probíhalo od 10:00 do 15:00 — Diskusní fórum na téma .{color:blue; lang: cs;font-size: 15px;}

„Celiakie — nejen zdravotní problém“ .{color:blue; lang: cs;font-size: 20px;}<>

Po zahájení následovaly odborné přednášky a diskuse.
Velice zaujal Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.,
z II. interní kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha s přednáškou na téma Celiakie – známá i tajemná choroba.
Po této přednášce následovala dlouhá diskuse.

Spolu s ním vystoupila Tamara Starnovská, nutriční terapeutka FTN Praha s přednáškou na téma Co lze říci nového o bezlepkové dietě.

Odpolední blok byl zaměřen na finanční otázky související s bezlepkovou dietou.
Nejdříve vystoupila Jana Janků, vedoucí sociálního odboru ÚMČ Praha 8 s přednáškou na téma Mají nárok celiaci na finanční pomoc od státu? Její přednáška byla zaměřena především na problematiku příspěvku na péči pro rodiče pečující o děti s celiakií.

Následoval příspěvek PhDr. Pavela Kopeckého, ředitele marketingu ČNZP, ve kterém informoval o příspěvku pojišťovny na bezlepkovou dietu, který je poskytován bez ohledu na věk.
Dále informoval o akci CK Golden City tour, která ve 2 turnusech svých zájezdů připravuje bezlepkovou stravu a lze využít příspěvek ČNZP na úhradu těchto pobytů.
Informaci VZP – Jak je to v současnosti s příspěvky na bezlepkovou dietu – přečetla paní Dlabalová.
V další části Ing. Sasová informovala o screeningu celiakie, který probíhal ve Středočeském kraji.
Mgr. Martina Karbanová – informovala o ozdravném pobytu ve Střelských Hošticích, při kterém je zabezpečena bezlepková strava.

Na závěr se konala Valná hromada pro členy Společnosti pro bezlepkovou dietu.


PODĚKOVÁNÍ .{color:red; lang: cs;font-size: 20px;}

Dovolte, abychom poděkovali všem přednášejícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, že věnovali svůj volný čas účasti na této akci.
Dále děkujeme všem vystavovatelům za to, že umožnili návštěvníkům seznámení s bezlepkovým sortimentem a jeho nákup.
Především ale děkujeme všem návštěvníkům, kteří v hojném počtu přišli na tuto akci a doufáme, že pro ně byla přínosem.

Fotografie „zde“:[http://www.celiak.cz/node/759]

číst více ....