Počty celiaků v České republice v roce 2023

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) vypracoval na naši žádost analýzu počtu celiaků v minulém roce.

Data se opírají o identifikaci pacientů s diagnózou K90.0 Střevní malabsorpce-Céliakie a L13.0 Jiná bulózní onemocnění – Dermatitis herpetiformis.

Podle Národního registru hrazených zdravotních služeb o vykázaných diagnózách bylo v České republice v roce 2023 identifikováno 28 411. Z toho bylo 8 996 mužů a 19 415 žen.

Prevalence celiakie v Evropě se dohaduje na 1%.

Za tohoto předpokladu je diagnostikována přibližně 1/4 nemocných.

ABSOLUTNÍ POČET CÉLIAKŮ (K90.0 + L13,0) 2019-2023 PODLE VĚKU A POHLAVÍ

Tabulka níže – data, která se týkají pouze celiakie K90.0, tedy bez diagnózy L13.0.

Pacientů s celiakií bylo 27 629, 8 561 mužů a 19 068 žen.

ABSOLUTNÍ POČET CÉLIAKŮ (K90.0) 2019-2023 PODLE VĚKU A POHLAVÍ

POČET CÉLIAKŮ (K90.0) DLE BYDLIŠTĚ VE VZTAHU K POČTU OBYVATEL DANÉHO REGIONU

Pro Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. zpracoval ÚZIS, květen 2024