O nás

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

Pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu vznikla v roce 2001 jako občanské sdružení.

Nabízíme pomoc lidem, kteří sami musí dodržovat bezlepkovou dietu či mají někoho blízkého s tímto omezením. Vytváříme prostor pro výměnu informací užitečných pro nemocné v běžném životě, tj. v oblasti vaření, stravování, nakupování, péče o zdraví, cestování, stravování mimo domov atd. Věnujeme se otázce značení potravin vhodných pro lidi s nesnášenlivostí lepku a sociální otázky, které s touto problematikou souvisí. Prostřednictvím osvěty zvyšujeme povědomí české veřejnosti o celiakii a bezlepkové dietě, a tím se snažíme usnadnit život lidem, pro které je bezlepková dieta celoživotním údělem. Díky spolupráci s médii se nám daří i to, že se lidé sami obracejí na lékaře s dotazem, zda za jejich obtížemi nemůže být právě celiakie. Díky tomu dochází ke zkrácení doby diagnostiky a zlepšení zdravotního stavu pacientů.

Naším posláním je poskytovat informační servis o celiakii a bezlepkové dietě, chránit zájmy pacientů a pomáhat nově diagnostikovaným při orientaci v dietě, a tím urychlovat jejich adaptaci na život s dietou. Klíčové je co nejrychleji se s bezlepkovou dietou sžít, vědomě ji neporušovat ani nedělat dietní chyby kvůli nevědomosti. Zároveň se pacient nesmí zbytečně omezovat ve stravě a nezužovat si jídelníček. Pracujeme na odstraňování diskriminace, která s nutností dodržování bezlepkové diety souvisí. Snažíme se společnými silami dosáhnout takových životních podmínek, jaké jsou dnes samozřejmé v řadě zemí, například v severských státech, Velké Británii a Itálii.

Společnost pro bezlepkovou dietu je členem AOECS, mezinárodního uskupení sdružující společnosti celiaků v Evropě, a pracovní skupiny CYE (Coeliac Youth of Europe) věnující se mladým celiakům.

Spolek je členskou organizací Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (nrzp.cz) a Národní asociace pacientských organizací (silapacientu.cz).

Vyplněním přihlášky se do našeho pacientského spolku můžete i Vy zapojit. Počet našich členů je důležitým argumentem při vyjednáváních se státní správou, lékaři, nutričními terapeuty atd.

GDPR : Infomace o zacházení s osobními údaji členů spolku - Informační memorandum.

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. spolupracuje s následnými zpracovateli osobních údajů:
druh zpracování - mzdová a účetní agenda, zpracovatel - Ing.Věra Kutílková, IČO: 15064743

Poradna

Potřebujete poradit? Osobní konzultace jsou možné v naší kanceláři na adrese Polská 1664/15, Praha 2 - Vinohrady.

Poradna je pro Vás po předchozí domluvě otevřena v úterý a ve středu od 15 do 18 hodin. Objednání je možné telefonicky, nebo emailem na adrese celiak@celiak.cz.

Členové SpBD, kteří mají uhrazený členský příspěvek na daný kalendářní rok, mají poradnu zdarma. Ostatní hradí poplatek 100 Kč za 30 minut konzultace.

Pražské schůzky

K dispozici jsme Vám na našich pravidelných pražských schůzkách každý 2. čtvrtek v měsíci (mimo prázdnin) od 18 hodin v Polské 15, Praha 2.

Před schůzkou se ujistěte, emailem nebo telefonicky (kontakty níže), že se schůzka koná. Vaše dotazy také rádi zodpovíme emailem nebo telefonicky. 

Sponzorujte nás

Každý Váš příspěvek pomůže zefektivnit a rozšířit naši činnost. Sponzorské dary si můžete odečíst od základu daně podle § 15 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu.

Výbor Společnosti pro bezlepkovou dietu

 • Ing. Ivana Lášková, předsedkyně
 • Jitka Dlabalová, jednatelka
 • Mgr. Jana Čerešňová, hospodářka
 • Hana Benešová
 • Věra Netušilová
 • Eva Vyhnálková

Revizní komise Společnosti pro bezlepkovou dietu

 • Ing. Eliška Dufková, předsedkyně
 • Dagmar Pstružinová
 • Ladislav Mrva

Odborní garanti Společnosti pro bezlepkovou dietu

 • lékařské části pro dospělé - Doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., Interní klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a FN Motol
 • lékařské části pro děti a dorost - Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc., Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Pediatrická klinika
 • potravinářství - Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Ing. Jana Rysová Výzkumný ústav potravinářský Praha