O nás

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s.

Pacientská organizace Společnost pro bezlepkovou dietu vznikla v roce 2001 jako občanské sdružení.

Nabízíme pomoc lidem, kteří sami musí dodržovat bezlepkovou dietu či mají někoho blízkého s tímto omezením. Vytváříme prostor pro výměnu informací užitečných pro nemocné v běžném životě, tj. v oblasti vaření, stravování, nakupování, péče o zdraví, cestování, stravování mimo domov atd. Věnujeme se otázce značení potravin vhodných pro lidi s nesnášenlivostí lepku a sociální otázky, které s touto problematikou souvisí. Prostřednictvím osvěty zvyšujeme povědomí české veřejnosti o celiakii a bezlepkové dietě, a tím se snažíme usnadnit život lidem, pro které je bezlepková dieta celoživotním údělem. Díky spolupráci s médii se nám daří i to, že se lidé sami obracejí na lékaře s dotazem, zda za jejich obtížemi nemůže být právě celiakie. Díky tomu dochází ke zkrácení doby diagnostiky a zlepšení zdravotního stavu pacientů.

Naším posláním je poskytovat informační servis o celiakii a bezlepkové dietě, chránit zájmy pacientů a pomáhat nově diagnostikovaným při orientaci v dietě, a tím urychlovat jejich adaptaci na život s dietou. Klíčové je co nejrychleji se s bezlepkovou dietou sžít, vědomě ji neporušovat ani nedělat dietní chyby kvůli nevědomosti. Zároveň se pacient nesmí zbytečně omezovat ve stravě a nezužovat si jídelníček. Pracujeme na odstraňování diskriminace, která s nutností dodržování bezlepkové diety souvisí. Snažíme se společnými silami dosáhnout takových životních podmínek, jaké jsou dnes samozřejmé v řadě zemí, například v severských státech, Velké Británii a Itálii.

Společnost pro bezlepkovou dietu je členem AOECS, mezinárodního uskupení sdružující společnosti celiaků v Evropě, a pracovní skupiny CYE (Coeliac Youth of Europe) věnující se mladým celiakům.

Vyplněním přihlášky se do našeho pacientského spolku můžete i Vy zapojit. Počet našich členů je důležitým argumentem při vyjednáváních se státní správou, lékaři, nutričními terapeuty atd.

GDPR : Infomace o zacházení s osobními údaji členů spolku - Informační memorandum.

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s. spolupracuje s následnými zpracovateli osobních údajů:
druh zpracování - mzdová a účetní agenda, zpracovatel - Ing.Věra Kutílková, IČO: 15064743

Poradna

Potřebujete poradit? Osobní konzultace jsou možné v naší kanceláři na adrese Polská 1664/15, Praha 2 - Vinohrady.

Poradna je pro Vás po předchozí domluvě otevřena v úterý a ve středu od 15 do 18 hodin. Objednání je možné telefonicky, nebo emailem na adrese celiak@celiak.cz.

Členové SpBD, kteří mají uhrazený členský příspěvek na daný kalendářní rok, mají poradnu zdarma. Ostatní hradí poplatek 100 Kč za 30 minut konzultace.

Pražské schůzky

K dispozici jsme Vám na našich pravidelných pražských schůzkách každý 2. čtvrtek v měsíci (mimo prázdnin) od 18 hodin v knihovně III. interní kliniky všeobecné fakultní nemocnice, Praha 2, U nemocnice 1,  přízemí.

Z důvodu současné epidemiologické situace se schůzky až do odvolání nekonají. Vaše dotazy rádi zodpovíme emailem nebo telefonicky. 

Sponzorujte nás

Každý Váš příspěvek pomůže zefektivnit a rozšířit naši činnost. Sponzorské dary si můžete odečíst od základu daně podle § 15 zákona 586/1992 Sb. o dani z příjmu.

Výbor Společnosti pro bezlepkovou dietu

 • Ing. Ivana Lášková, předsedkyně
 • Jitka Dlabalová, jednatelka
 • Mgr. Jana Čerešňová, hospodářka
 • Hana Benešová
 • Věra Netušilová
 • Eva Vyhnálková

Revizní komise Společnosti pro bezlepkovou dietu

 • Ing. Eliška Dufková, předsedkyně
 • Dagmar Pstružinová
 • Ladislav Mrva

Odborní garanti Společnosti pro bezlepkovou dietu

 • lékařské části pro dospělé - Doc. MUDr. Iva Hoffmanová, Ph.D., 3. LF UK, FN Vinohrady
 • lékařské části pro děti a dorost - Prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc., Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Motole, Pediatrická klinika
 • potravinářství - Ing. Dana Gabrovská, Ph.D., Potravinářská komora ČR