Zdravotní pojišťovny

Podpora přes zdravotnický systém

V současné době není bezlepková dieta, ač se v případě celiakie jedná o jediný lék, hrazena zdravotními pojišťovnami.

Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek na dietu v rámci tzv. preventivních programů, případně balíčků. Většinou se jedná o pomoc dětem a studentům do 26 let věku. Podmínky přiznání příspěvku a jeho výše se každoročně mění. Informace najdete v sekci novinek na www.celiak.cz a na stránkách příslušných zdravotních pojišťoven.