Zdravotní pojišťovny

Podpora přes zdravotnický systém

V současné době není bezlepková dieta, ač se v případě celiakie jedná o jediný lék, hrazena zdravotními pojišťovnami.

Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvek na dietu v rámci tzv. preventivních programů, případně balíčků. Většinou se jedná o pomoc dětem a studentům do 26 let věku. Podmínky přiznání příspěvku a jeho výše se každoročně mění. Informace najdete v sekci novinek na www.celiak.cz a na stránkách příslušných zdravotních pojišťoven.

27
Čvn

Připomínáme, že při žádosti o příspěvek na bezlepkovou dietu Všeobecné zdravotní pojišťovny za 1. pololetí budou akceptovány platební doklady vystavené v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018.

Příspěvek za období leden – červen 2018 se vyplácí od 1. 7. do 31. 8. 2018. Příspěvek je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie. Přesné podmínky vyplacení příspěvku naleznete na webu Všeobecné zdravotní pojišťovny.

číst více ....