Symbol přeškrtnutého klasu

Symbol přeškrtnutého klasu je ochrannou známkou Společenství (tj. ochranná známka platná ve všech členských státech Evropské unie). Vlastníkem této ochranné známky je COELIAC UK, resp.  AOECS (Association of European Coeliac Societies). AOECS vytvořila systém jednotného evropského licencování výše uvedeného symbolu přeškrtnutého klasu, tzv. European Licensing System (dále jen „ELS“), který stanovuje podmínky pro jeho používání.

Symbolem nesmí být označeny produkty přirozeně bezlepkové a nezpracované jako obilná zrna z rýže a kukuřice, maso, ryby, vejce, mléko a mléčné výrobky, kojenecká výživa, zelenina a luštěniny, ořechy, semena, ovoce, nápoje, sladidla, tuky, ocet a koření a aromatické byliny.

Symbol přeškrtnutého klasu je spotřebiteli vnímán jako informace o tom, že výrobek je vhodný z hlediska obsahu lepku. Tento symbol je rozšířený a užívaný v celé Evropě a známý jak mezi lidmi, kteří ze zdravotních důvodů musí dodržovat bezlepkovou dietu, tak mezi spotřebiteli, kteří chtějí z jídelníčku vyloučit lepek.

Označení výrobku symbolem přeškrtnutého klasu usnadňuje spotřebiteli nákup vhodných bezlepkových výrobků, pomáhá při orientaci a viditelně označené výrobky takto odlišuje, navíc poskytuje záruku bezpečnosti v podobě splnění přísných mezinárodních parametrů, Standardu AOECS.