Info

Na našich stránkách Vám chceme poskytovat co nejvíce informací, které Vám mají usnadnit život s bezlepkovou dietou. Najdete zde informace o akcích, které pořádáme my i další pacientské organizace celiaků,  sekci oznámení, upozornění na to co bylo zveřejněno v médiích, v TV, rozhlasu, knihách, novinách a na internetu, a vztahuje se k celiakii, odkazy na portály vztahující se k Vašemu onemocnění a jeho léčbě – bezlepkové dietě.

V tištěné podobě vydáváme informační brožuru  „Bezlepková dieta – Jde to i bez lepku“, kterou pravidelně aktualizujeme a dáváme k dispozici lékařům – gastroenterologům  a nutričním terapeutům. Je určena především pacientům a pokud budete mít zájem, můžete si o ni a i o naše další edukační letáky napsat na celiak@celiak.cz nebo si ji objednat prostřednictvím objednávkového formuláře. Rádi Vám je zašleme.

EDUKAČNÍ BROŽURA „CELIAKIE PRO DĚTI“ S PEXESEM ((1, 2), vydáno v r.2021 za podpory MZ ČR

   

EDUKAČNÍ BROŽURA „BEZLEPKOVÁ DIETA – JDE TO I BEZ LEPKU„, vydáno v r.2019 za podpory MZ ČR. 4.aktualizované vydání.

  – po kliknutí na obrázek můžete v brožuře listovat

EDUKAČNÍ LETÁKY VYDANÉ SPOLEČNOSTÍ PRO BEZLEPKOVOU DIETU V R.2018 za podpory MZ ČR

  • JDE TO I BEZ LEPKU – pravidla bezlepkové diety

      

  • CELIAKIE A BEZLEPKOVÁ DIETA – kontaktní leták

      

 

  • CELIAKIE NEMOC CHAMELEON –  o celiakii a příznacích neléčené celiakie