Přihláška

Pokud se chcete stát členem spolku, vyplňte on-line formulář nebo zašlete následující údaje na adresu celiak@celiak.cz. Přihláška může zastupovat více lidí držících bezlepkovou dietu, členy Vaší rodiny, v takovém případě uveďte údaje o všech celiacích (jméno, rok narození a odkdy drží bezlepkovou dietu). Za nezletilé děti – celiaky jsou členy spolku jejich rodiče. Tyto informace uveďte prosím do kolonky poznámka.

Našimi členy se můžete stát, i pokud Vy ani nikdo z Vašich blízkých dietu nedrží. V tom případě pošlete kontaktní údaje a do poznámky uveďte důvod Vašeho zájmu, proč se chcete stát členem Společnosti pro bezlepkovou dietu.

Přihláška

GDPR : Infomace o zacházení s osobními údaji členů spolku – Informační memorandum.