Onemocnění

Nemoci způsobené nesnášenlivostí lepku jsou celiakie, Duhringova dermatitida a alergie na lepek. Relativně novým onemocněním způsobeným nesnášenlivostí lepku je neceliakální glutenová senzitivita.

Bezlepková dieta je jediný způsob, jak zabránit projevům nemoci. Dodržováním bezlepkové diety obyčejně v relativně krátké době vymizí projevy onemocnění. Pouze u Duhringovy dermatitidy je bezlepková dieta základní terapií a v případě, že nestačí, bývá doplněna medikamenty. Reakce na zavedení bezlepkové diety může být u Duhringovy dermatitidy pomalejší než u celiakie.

Pokud se po zavedení bezlepkové diety stav pacienta nezlepší, je nutné hledat další onemocnění či alergie. Někteří lidé jsou alergičtí na další potraviny, např. na sóju nebo brambory, které se při bezlepkové dietě používají ve větší míře než obyčejně.

Celiakie ani Duhringova dermatitida nejsou v současné době vyléčitelné. Bezlepkovou dietou odstraníme projevy těchto nemocí, ale samotnou nemoc nevyléčíme. Proto je nezbytné bezlepkovou dietu dodržovat neustále.

Nepoznaná a neléčená celiakie či Duhringova dermatitida  je závažným a život ohrožujícím onemocněním.

Výskyt celiakie se v průběhu posledních 50 let výrazně zvýšil. Ještě stále zůstává mnoho případů nediagnostikovaných.

Cesta k diagnóze trvala u řady bezlepkářů i několik let. S jejich příběhy se můžete seznámit v sekci Vaše příběhy.