Laboratoře

Pro udělení licence musí být výrobky testovány mezinárodně uznávanou metodou ELISA v akreditované laboratoři.

Přehled akreditovaných laboratoří v České republice naleznete na stránkách Českého institutu pro akreditaci,o.p.s.