Stravování

Veřejné stravování

I celiaci se musí stravovat mimo domov, a přestože se sortiment a dostupnost bezlepkových výrobků zlepšily a současně se zlepšilo i povědomí české veřejnosti o bezlepkové dietě, je nutné při stravování se mimo domov na bezlepkovou dietu myslet.

Nové nařízení o označování alergenů má stravování celiaků v restauracích usnadnit, neboť lepek jako alergen musí být vyznačen číslem 1. Zároveň musí být uveden i druh obiloviny, která představuje alergen v daném pokrmu. Přesto doporučujeme personál restaurace na celiakii upozornit a domluvit se na vhodném jídle, než jen spoléhat na číselné označení.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vykonává dozor u provozovatelů potravinářských podniků v oblasti společného stravování od 1. ledna 2015. Mimo jiné se zaměřuje i na alergeny. Co všechno musí splňovat provozovny veřejného stravování najdete zde.

Tipy na restaurace přátelské k celiakům (i dalším kdo, drží bezlepkovou dietu) jsou uvedeny sekci restaurace.

Potřebám bezlepkové diety vyšla vstříc i katolická církev, která vydala "Směrnici pro svaté přijímání".

Školy, školky a vyhláška o školním stravování

Stravování mimo domov musí řešit i rodiče malých dětí v mateřských školkách a školních stravovacích zařízeních.

Od 1. února 2015 platí novela vyhlášky o školním stravování (novelizace 2017), kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. Novela vyhlášky přináší možnost přípravy dietní stravy a měla by tak zlepšit situaci pro děti s bezlepkovou dietou ve školních jídelnách. Podle této novely strávníkům, jejichž zdravotní stav posoudil registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost tak, že jejich stravování vyžaduje omezení podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní školní stravování“), a to za podmínek stanovených, v případě zařízení školního stravování, jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby jejím vnitřním předpisem.

Výběr potravin, receptur, jídelní lístek a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního školního stravování musí být určeny nutričním terapeutem nebo  lékařem se specializovanou způsobilostí.

1. září 2021 vstoupila  v účinnost další novela vyhláška č. 272/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování. Změna se týká zejména  zvýšení finančních normativů a stravování v lesních školkách.
Celé znění vyhlášky v platném znění najdete zde.