Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování

Na tiskové konferenci v PS ČR dne 7. 2. 2024 byla představena Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování.

Je výstupem Meziresortní pracovní skupiny pro institucionální stravování.

Jedná se o dokument doporučujícího charakteru, který nabízí návod, jakým způsobem dietní stravu zajistit a poskytnout v případě, že je po ní poptávka. Prošla pilotním testováním na reprezentativním vzorku škol, které ji velmi ocenily.

Na její přípravě se podíleli odborníci napříč obory od nutričních terapeutů, přes hygieniky a metodiky školního stravování až po odborníky na gastronomii.

Metodika poskytování dietní stravy v rámci školního stravování