ELS – základní informace

Symbol přeškrtnutého klasu je registrovaná ochranná známka Anglických celiaků a AOECS – Asociace evropských společenství celiaků. K jejímu užívání byl vytvořen Evropský licenční systém (European Licensing System), který stanovuje pravidla pro jeho používání.

Licenční systém ELS je jednotný ve všech evropských zemích a pravidla pro jeho používání se řídí Standardem AOECS.

Standard AOECS upřesňuje technické požadavky na potravinářské produkty, které mohou být označeny tímto logem, určují limity obsahu lepku, analytické metody jeho měření a četnost testování. Na užití loga musí být uzavřeny licence, které jsou zpoplatněny.

Licencovat lze výhradně jen ty produkty, u nichž byla provedena analýza lepku akreditovanou laboratoří a splní podmínku danou právními předpisy pro označování výrobku bez lepku tj. obsah lepku do 20mg lepku/1kg potraviny. Licencované produkty musí být opatřeny registračním číslem, které udává kód země, kód výrobce a číslo výrobku.

Symbolem nesmí být označeny produkty přirozeně bezlepkové a nezpracované jako obilná zrna z rýže a kukuřice, maso, ryby, vejce, mléko a mléčné výrobky, kojenecká výživa, zelenina a luštěniny, ořechy, semena, ovoce, nápoje, sladidla, tuky, ocet a koření a aromatické byliny.

Společnost pro bezlepkovou dietu z.s., jako členská organizace AOECS nevýhradně spravuje symbol přeškrtnutého klasu v ČR a propůjčuje ho na základě licenčních smluv národním výrobcům bezlepkových potravin v ČR.

 

Pro podrobné informace se obraťte na:

Ing. Vojtěch Lášek, lasek@celiak.cz nebo tel. 602 975 202

Licencované bezlepkové výrobky

Seznam českých licencovaných výrobků 

České firmy zapojené v systému ELS:

Amylon, a.s.; ČOKO KLASIK družstvo (Celita); EXTRUDO Bečice s.r.o.; Pivovar Ferdinand, s.r.o.; LABETA, a.s.; Lifefood Czech Republic s.r.o.; Pivovar ROHOZEC, a.s.; Podravka-Lagris a.s.; POEX Velké Meziříčí,a.s.; PPIKANTO s.r.o.; RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s.; ÚSOVSKO FOOD a.s.