Počty celiaků v České republice v roce 2021

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) nám vypracoval analýzu počtu celiaků v roce 2021.

Data se opírají o identifikaci pacientů s diagnózou K90.0 Střevní malabsorpce-Céliakie a L13.0 Jiná bulózní onemocnění – Dermatitis herpetiformis. Tak jako v minulých letech se nejedná o absolutní počet pacientů s onemocněním, jsou zaevidováni pouze lidé, kteří s diagnózou céliakie navštívili v roce 2021 lékaře.

Opět nás zajímalo, jak se projeví na těchto číslech vliv pandemie ( v r.2019 to bylo 25 379 celiaků, v r.2020 pak 23 800).

Podle Národního registru hrazených zdravotních služeb o vykázaných diagnózách bylo v České republice v roce 2021 identifikováno  24 967. Z toho bylo 7 800 mužů a 17 167 žen.

Potvrzuje se, že za předpokladu prevalence celiakie v populaci 1:100,  je diagnostikována přibližně 1/4 nemocných.

Absolutní počet celiaků v letech 2016 – 2018 podle věku a pohlaví

Absolutní počet celiaků v letech 2019 – 2021 podle věku a pohlaví

 

Obrázek níže – počet celiaků dle bydliště ve vztahu podle počtu obyvatel daného regionu

Na žádost Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zpracoval ÚZIS