Počty celiaků v České republice v roce 2022

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) nám opět vypracoval analýzu počtu celiaků v minulém roce.

Data se opírají o identifikaci pacientů s diagnózou K90.0 Střevní malabsorpce-Céliakie a L13.0 Jiná bulózní onemocnění – Dermatitis herpetiformis. Jako v minulých letech se nejedná o absolutní počet pacientů s onemocněním, jsou zaevidováni pouze lidé, kteří s těmito diagnózami navštívili v roce 2022 lékaře.

Podle Národního registru hrazených zdravotních služeb o vykázaných diagnózách bylo v České republice v roce 2022 identifikováno 26 289. Z toho bylo 8 277 mužů a 18 012 žen.

Také se znovu potvrdil předpoklad, že při prevalenci celiakie v populaci 1:100, je diagnostikována přibližně 1/4 nemocných.

ABSOLUTNÍ POČET CÉLIAKŮ (K90.0 + L13,0) 2016-2022 PODLE VĚKU A POHLAVÍ

Poprvé máme i data, která se týkají pouze celiakie K90.0, tedy bez diagnózy L13.0- tab.níže.

Pacientů s celiakií bylo 25 502, 7863 mužů a 17 639 žen.

ABSOLUTNÍ POČET CÉLIAKŮ (K90.0) 2016-2022 PODLE VĚKU A POHLAVÍ

 

POČET CÉLIAKŮ (K90.0) DLE BYDLIŠTĚ VE VZTAHU K POČTU OBYVATEL DANÉHO REGIONU

Na žádost Společnosti pro bezlepkovou dietu z.s. zpracoval ÚZIS, květen 2023