Pomoc zdravotních pojišťoven celiakům v r.2022

I v letošním roce jsme požádali jednotlivé zdravotní pojišťovny o informaci, kolika svým pojištěncům s diagnózou celiakie přispěli na bezlepkovou dietu v roce 2022 a jakou výši příspěvku celiaci v průměru u svých pojišťoven čerpali.

VYPLACENÉ PŘÍSPĚVKY CELIAKŮM V R.2022

V roce 2022 bylo celkem vyplaceno 67 779 024,-Kč

VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
VOZP – Vojenská zdravotní pojišťovna
ČPZP – Česká průmyslová pojišťovna
OZP – Oborová zdravotní pojišťovna
ZPŠ – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
ZPMVČR – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
RBP – Revírní bratrská pojišťovna
Zpracovala Společnost pro bezlepkovou dietu z.s., květen 2023