Zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2023

Přehled pomoci, kterou poskytují zdravotní pojišťovny celiakům v roce 2023:

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – VZP – 111  až  8 000,- Kč

Příspěvek až do výše 8000,-Kč/rok  je určen pro děti do 18 let a studenty do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie (kód K90.0). Příspěvek je určen na bezlepkové potraviny nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně v roce 2023.

K žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin nebo platbě obědů. Při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP musí být předložen doklad o diagnóze celiakie.

Příspěvek bude poskytován 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 4 000 Kč, a to na základě žádosti podané:

 • za první pololetí od 1. 1. do 30. 6. 2023
 • za druhé pololetí od 1. 7. do 31. 12. 2023 ( při podání poštou, v aplikaci Moje VZP nebo datovou schránkou je pak nejzazším termínem 15. 12. 2023)
 • nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí
 • v jednom kalendářním roce nelze čerpat zároveň příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie a na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady

Seznamte se před podáním žádosti  se všemi potřebnými informacemi.

VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR – VOZP – 201

Celiakům nepřispívá. Preventivní programy VOZP.

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA – ČPZP – 205 – až 2000,- Kč

Příspěvek na bezlepkovou dietu poskytuje v rámci preventivního programu Celiakie, dědičné metabolické poruchy

 • dětem s celiakií do 17 let včetně ve výši až 2 000 Kč
 • od 18 let ve výši až 1 000 Kč
 • čerpání na základě dokladu o úhradě, z kterého musí být zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu
 • při prvním čerpání je nutné doložit potvrzení o diagnóze
 • další podrobné informace jak čerpat příspěvek zde

Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2023.

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ – OZP – 207 – až 10000,-Kč

Aplikace OZP – VITAKARTA, nabízí více než 50 benefitů. Díky výhodám bonusového systému lze dosáhnout příspěvku ve výši až 10 000 Kč (dle počtu nasbíraných kreditů) např. také na :

 • bezlepkové potraviny – označené na účtence jako BLP
 • vyšetření predispozice pro celiakii, laktozovou intoleranci či potravinové alergie.

Konkrétní informace má každý pojištěnec ve své VITAKARTĚ

Při čerpání příspěvku na bezlepkové potraviny prostřednictvím kreditů ve VITAKARTĚ není třeba žádné potvrzení o diagnóze. Na účtence, kterou je nutné přiložit, musí být ale potraviny označené jako „BLP“ a nesmí být starší víc než 3 měsíce.  Je pak čistě na zvážení každého pojištěnce, pro jaké příspěvky se rozhodne a kolik svých kreditů za ně promění – s ohledem na výši částky, kterou chce proplatit a zaslat na svůj účet. Kredity lze mezi pojištěnci převádět, v rámci rodiny lze pak použít kredity sdružené.

Benefity a podrobnosti zde.

ZAMĚSTNANECKÁ POJIŠŤOVNA ŠKODA – 209 – až 5000,-Kč
 • příspěvek na bezlepkovou dietu lze čerpat 1x ročně bez rozdílu věku
 • nutné je vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání).
 • příspěvky ze Zdravotních programů 2023 proplácí od 1. 2. 2023 do 30. 11. 2023
 • doklady k proplacení nesmí být starší 3 měsíců

Podmínky čerpání příspěvku zde.

ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR – ZPMVCR – 2011 až 4000,-Kč nad rámec ostatních programů
 • podmínky pro čerpání z preventivních programů zde
 • pro děti i dospělé
 • čerpání v rámci programu podpory specifických diet – podmínky čerpání  zde
 • možnost čerpání od 2.1.2023 do 31.12.2023 nebo do vyčerpání finančních prostředků
REVÍRNÍ BRATRSKÁ POKLADNA, zdravotní pojišťovna – RBP – 2013 – příspěvek 1000,- Kč
 • příspěvek se poskytuje bez rozdílu věku pro pojištěnce s celiakií
 • poprvé je nutné předložit tiskopis Potvrzení o celiakii.

Příspěvek lze využít na bezlepkové instantní potraviny, čerstvé či trvanlivé pečivo, jíšky, sušenky, buchty, koláče, dorty, cukrovinky, těstoviny, pudinky. Předkládáte účtenky za nákup potravin k proplacení.  V případě, že žádost o úhradu a doklady o nákupu zasíláte poštou, vkládáte do schránky na pobočce nebo podáváte na podatelnu RBP, zdravotní pojišťovny, je nutné přiložit  Čestné prohlášení k nákupu potravin celiaků.

Sloučením finančních prostředků lze získat až 10 000 Kč.

Podrobnosti jak čerpat příspěvek.

 Zpracovala Společnost pro bezlepkovou dietu, leden 2023