Změna výše příspěvku na péči od 1. 7. 2024

Od 1. července 2024 poroste příspěvek na péči ve stupních II, III a IV.

Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby.

Helpnet.cz: Podrobné informace a výše příspěvků v jednotlivých stupních ZDE.