Mezinárodní výměnné akce

+ Španělská Federace Společností celiaků spravuje databázi zájemců + Myšleno především pro mladé celiaky, ale nejen pro ně. + Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek "www.celiacos.org":[http://www.celiacos.org/intercambios/index.html]