Restaurační kartičky v cizích jazycích

+ stručné a praktické vysvětlení podstaty bezlepkové diety + "Restaurační kartičky":[/cestovani/restauracni-karticky] převzaté z finského zdroje v 25 jazycích + a ještě pro změnu "jeden německý zdroj":[http://www.zoeliakie-info.de/Sprachinfo/sprachinfo.html] (v 23 jazycích)