Mezinárodní setkání středoevropských spolků celiaků v rámci AOECS

+ Dne 19.3.2005 se v Bratislavě sešli zástupci společností celiaků z Maďarska, Polska, ČR a SR s výborem AOECS + Českou republiku zastupovala Společnost pro bezlepkovou dietu reprezentovaná Hanou Maslowskou + Setkání přineslo výměnu zkušeností, možnosti spolupráce i nabídku pomoci ze strany AOECS + V polovině září se zúčastníme evropské konference společností celiaků AOECS v Edinburghu, o důležitých novinkách vás budeme na stránkách informovat.