Bezlepkáři v České Lípě

+ Na Českolipsku mají bezlepkáři možnost se scházet v rámci Klubu celiakie Česká Lípa. Klub úzce spolupracuje s Jizerskými pekárnami, které dodávají na trh řadu bezlepkových výrobků. + Kontakt: Klub celiakie Česká Lípa, ul. Čs. Armády 1578, 470 01 Česká Lípa, Ing. Petr Máška tel. 777 088 871. + dne 2.11. od 17 hodin se bude konat setkání v zasedací místnosti Pekárny Lípa na Děčínské ulici, svoji účast přislíbil MUDr. Přemysl Frič, DrSc. z ÚVN Praha.