Česká republika má zastoupení v AOECS!

+ Na zasedání "Asociace evropských společností celiaků":[http://www.aoecs.org/] v září v Edinburghu byla *Společnost pro bezlepkovou dietu* přijata za řádného člena. + Přečtěte si "zprávu z konference!":[/konference-aoecs-edinburg]