Italský zákon na ochranu celiaků

+ V červnu 2005 byl v Itálii schválen zákon, který přispívá k odstranění diskriminace celiaků + "Výtah z tohoto zákona":[/download/italsky-zakon.doc] připravila Asociace italských celiaků