Výzva

+ Pokud jste nespokojeni s novým systémem sociálních dávek, obracejte se na svého "poslance":[http://www.psp.cz/sqw/fsnem.sqw], "senátora":[http://www.senat.cz/], "vládu":[http://www.vlada.cz/] a na "ministerstvo práce a soc. věcí":[http://www.mpsv.cz/]. + Pro vaši informaci: systém dotací zrušila vláda "usnesením č. 1027":[http://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_test.nsf/usneseni/usneseni_test.nsf/AA3EAEF204B82818C12569810017ABA3?opendocument]. Návrh zákona o sociální potřebnosti podali tito "poslanci":[http://www.psp.cz/sqw/text/text.sqw?C=43&T=K2002PSP4T&q=soci%e1ln%ed%20pot%f8ebnost&j=1&d1=1&X=t]. Příslušnou vyhlášku vyrobilo ministerstvo práce a soc. věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, + Touto tématikou se tam zabývají: PaeDr. Petr Niederle, tel. 221 922 312, Ing. Marie Kudlová - ředitelka odboru sociální politiky, tel. 221 922 313 + Obecně je kontakt na MPSV: tel. 221 921 111, fax 224 918 391, 221 922 664. Pro příjmy stížností a podnětů fungují tyto linky: + odbor legislativní - 2605, 2606 + sociálně-zdravotní politika - 2677 + sociální politika - 2671. + Tohle může udělat každý. Čím častěji o našem problému budou na úřadech slyšet, tím lépe. + ještě několik zajímavých dokumentů: + "Dopis Ministerstva zemědělství Ing. Lubomíru Škrabákovi .{target:_blank}":[/download/zruseni-dotace.jpg] + "Tisková zpráva Ministerstva práce a socialních věcí .{target:_blank}":[/download/tiskova-zprava.jpg]