Celostátní setkání bezlepkářů v Praze

/---div .[msg-body] + se uskutečnilo v sobotu dne 26.11.2005 v Praze, v Motole **Program v předsálí od 10.00** + prezentace prodejců, výrobců a dovozců bezlepkových potravin, seznámení s novinkami na trhu a možnost výhodného nákupu **Program v sále od 11.00** + zahájení a informace ze zasedání evropské organizace celiaků AOECS v Anglii + odborná přednáška Prof. MUDr. Přemysla Friče, ÚVN Praha - "Celiakální sprue - současný stav a změny", spojená s diskusí + odborná přednáška Prof. MUDr. Heleny Tlaskalové, DrSc., Mikrobiologický ústav AV ČR - na téma "Gluten a zánětlivé a autoimunitní choroby", spojená s diskusí + ing. Dana Gabrovská, Výzkumný ústav potravinářský - problematika testování lepku v potravinách a diskuse k vyhlášce o způsobu označování potravin č. 113/2005 "Důležité informace v souvislosti se změnou od 25.11.2005!!!":[http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb037-05.pdf] + diskuse, zajímavosti + Předvedení rychlého a vysoce spolehlivého "domácího testu" Biocard na celiakii z kapky krve odebrané z prstu \---