Celiakie v Českém rozhlase

Poslechněte si záznam  cyklu pořadů o celiakii v Českém rozhlase při příležitosti Mezinárodního dne celiakie 2006. Hovořil profesor Přemysl Frič, přední odborník na celiakii a paní Eva Vyhnálková za Společnost pro bezlepkovou dietu. + "První část: 15.5.":[/download/15.wav.mp3] + "Druhá část: 16.5.":[/download/16.wav.mp3] + "Třetí část: 17.5.":[/download/17.wav.mp3] + "Čtvrtá část: 18.5.":[/download/18.wav.mp3] + "Pátá část: 19.5.":[/download/19.wav.mp3]