Dozvuky Mezinárodního dne celiakie

Článek "Jak se žije v Itálii" + Na Fóru celiaků měli účastníci možnost prezentovat své osobní zkušenosti    s bezlepkovou dietou. Velice nás zaujal příspěvek paní Jany Bertoletti, která žila řadu let v Itálii a může porovnat život celiaků tam a v Čechách. "http://coeliac.cz/cestovani/jak-se-zije-jinde":[http://coeliac.cz/cestovani/jak-se-zije-jinde]