Celostátní setkání celiaků v Brně

+ Proběhne dne 28.10. 2006 v hlavním sále Kongresového centra + Podrobnosti najdete na stránkách Klubu celiakie Brno "http://www.klubceliakie.cz/":[http://www.klubceliakie.cz/]