4. setkání celiaků na českolipsku

+ Proběhne dne 11.11. 2006 v 15h v zasedací místnosti pekárny Česká Lípa + Kontakt Ing. Máška "p.maska@tiscali.cz":[mailto:p.maska@tiscali.cz], tel.: 777 088 871