Setkání Litoměřických celiaků

  Dne 22.3. 2007 v 17.00 hodin proběhne setkání Litoměřických celiaků na adrese: Litoměřice, Máchova 16 (naproti Vikárce)