Prohlášení k problému loga přeškrtnutého klasu

**Prohlášení Sdružení jihočeských celiaků o. s. České Budějovice k problému loga přeškrtnutého klasu coby označení bezlepkového výrobku.** Sdružení jihočeských celiaků o. s. se sídlem v Českých Budějovicích nesouhlasí s aktivitou Sdružení celiaků České republiky se sídlem v Praze ohledně vymáhání poplatků od výrobců potravin vhodných pro bezlepkovou dietu, nebo dalších organizací, které v rámci své činnosti toto logo používají. Podle našeho názoru toto jednání nepřispívá ke zlepšení situace pacientů, nucených dodržovat bezlepkovou dietu a v konečném důsledku může přispět k jejímu zhoršení ( zvýšení cen bezlepkových výrobků, pravděpodobnost snížené aktivity výrobců rozšiřovat současný sortiment bezlepkových výrobků atd. ). Toto stanovisko zasíláme všem sdružením hájícím zájmy lidí nucených dodržovat bezlepkovou dietu v České republice. V Českých Budějovicích dne 16.3.2007 Šárka Dudová za Sdružení jihočeských celiaků o. s.