Výzva k založení Asociace celiaků

Z diskuzí během Fóra celiaků jasně vyplynulo, že je nutné zastřešit spolky a kluby celiaků do jedné čitelné organizace + proto se obracíme na ostatní organizace s výzvou k založení Asociace, která bude mít mandát jednat se státními orgány a prosazovat zájmy pacientů postižených celiakií + celý text výzvy je uveden "zde":[/download/Asociace celiaku/2007.05.31-vyzva k asociaci -1.doc]