Přehled přidělených dotací od MZ

Miisterstvo zdravotnictví přidělilo dotace na předložené projekty.  + Přehled požadovaných a přidělených dotací v oblasti celiakie je uveden v přložené "tabulce":[/download/tabulka dotaci07.xls] + Kompletní výsledky jsou zveřejněné na stránkách "Ministerstva zdravotnictví":[http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=206]