Dotazník o stravování mimo domov

Naši Společnost oslovil pan Scerri z AOECS s žádostí o spolupráci při dotazníkovém šetření stravování mimo domov u lidí s bezlepkovou dietou a s potravinovými alergiemi. + termín pro vyplnění dotazníku je 31.8.2007, vyplněné dotazníky se odesílají automaticky zpracovateli + popis studie "zde":[/download/media/research study description AOECS.doc] + dotazník pro lidi s bezlepkovou dietou "www.glutenfreeexperiences.com":[http://www.glutenfreeexperiences.com/] + dotazník pro lidi s jinými potravinovými alergiemi "www.allergenfreeexperiences.com":[http://www.allergenfreeexperiences.com/] + dotazník pro pracovníky v pohostinství a ve službách pro stravování "www.glutenfreeguests.com":[http://www.glutenfreeguests.com/] a"www.allergenfreeguests.com":[http://www.allergenfreeguests.com/] + výsledky budou zveřejněny na konferenci AOESC v Mariboru + děkujeme za Vaši spolupráci