Konference AOECS 13.-16.9.2007

Ve dnech 13.-16.9.2007 se ve slovinském Mariboru uskuteční konference AOECS (Evropské asociace společností celiaků) + naše Společnost jako člen AOECS dlouhodobě zastupuje celiaky z České republiky na této mezinárodní úrovni a aktivně se podílí na práci AOECS + současně bude probíhat konference gastroenterologů. Oslovili jsme české přední gastroenterology s pozvánkou na tuto akci + vzhledem k paralelně probíhajícím konferencím a k časovým požadavkům práce v AOECS se za Společnost pro bezlepkovou dietu zúčastní 2 delegátky + o projednaných tématech a závěrech konference Vás budeme informovat + program obou konferencí je uveden "zde":[/download/program konference AOECS 13.-16.9.2007.pdf] + více informací na http://www.drustvo-celiakija.si