Setkání celiaků v Českých Budějovicích 13.10.2007

Sdružení jihočeských celiaků Vás zve na setkání + dne 13.10.2007 od 16,00 hod. + ZŠ Vltava (sborovna), Bezdrevská 3, České Budějovice + bližší informace "zde":[/download/Jihocesi13.10.2007.doc]