Finská studie: prevalence celiakie 2%

Finská studie prokázala prevalenci celiakie u dětí 1,5% a u dospělých 2,4% + článek je "zde":[/download/media/Lohi.pdf] + pokud vyrobíte výtah toho nejdůležitějšího do češtiny, rádi ho zde zveřejníme