Newstletter o studii PreventCD

V 10 evropských zemích probíhá několikaletý projekt, který sleduje, jak stravování kojenců ovlivňuje jejich možné propuknutí celiakie nebo naopak jejich toleranci vůči lepku. + bližší popis projektu je na stránkách "www.preventceliacdisease.com":[http://www.preventceliacdisease.com/] + projekt je v češtině popsán v Listech celiaků z listopadu 2007 + 1. vydání časopisu k tomuto projektu je "zde":[/download/media/First Newsletter 201.0.pdf]