Akce Jihočeských celiaků 14.6.2008

Sdružení jihočeských celiaků pořádá sobotní setkání + program je stažení "zde":[/download/CB 14.6.2008.doc] + kontakt na "www.celiakie-jih.cz":[http://www.celiakie-jih.cz/]