Příspěvek při celiakii a fenylketonurii

 Zdravotní pojišťovny poskytující příspěvek na celiakii! + od 1.7.2008 - Všeobecná zdravotní pojišťovna 100,-Kč/měsíc na celiakii pro děti do 18let více informací na "www.vzp.cz":[http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vyhody2008/celiakie]   Oborová zdravotní pojišťovna - 500,-Kč/rok na celiakii pro děti 1-19let více na      "www.ozp.cz":[http://www.ozp.cz/pro-klienty/zdravotni-programy/pro-deti-a-mladez/265-deti-plus.html]  + Od 1.5.2008 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA - do výše 1500,-Kč/rok pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií - je nutné předložit vyjádření lékaře o nezbytné dietě   více na    "www.zpskoda.cz":[http://www.zpskoda.cz/cs/pojistenci/zdravotni_programy_seznam.asp?id_zpk=12] v dolní části stránky + informace též na pobočkách těchto pojišťoven