Dotazník ‚Kvalita života s dietou‘

Společnost pro bezlepkovou dietu o.s. pomáhá při shromažďování podkladů pro bakalářskou práci + prosíme Vás o součinnost při zjišťování potřebných údajů pro studentku Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity + dotazník ke stažení "zde":[/download/Dotaznik Ilkoova.doc] + vyplněný dotazník zašlete, prosím, do 30.7.2008 na adresu Mgr. Ilkóové "ilkoova.v@seznam.cz":[mailto:ilkoova.v@seznam.cz] + moc Vám děkujeme za spolupráci