Setkání celiaků v Českých Budějovicích

Sdružení jihočeských celiaků pořádá + valnou hromadu s bohatým programem + akce se koná dne 4.10.2008 + pozvánka ke stažení "zde":[/download/08-09-30 pozvanka CB.doc] + bližší informace na "www.celiakie-jih.cz":[http://www.celiakie-jih.cz]****