Tábor mladých celiaků ve Finsku

V srpnu tohoto roku proběhl týdenní tábor pro mladé celiaky ve finském Tampere. Akce se zúčastnila i vyslankyně za SpBD. + Tábor pořádá CYE (Coeliac Youth of Europe, Evropští mladí celiaci), organizace, která působí při AOECS a sdružuje osoby s celiakií ve věku 18 - 26 let. Letos proběhl již devátý ročník tohoto úspěšného projektu. Zúčastnilo se jej 50 celiaků z 15 evropských zemí. Oficiálním jazykem tábora je angličtina. + Na programu byly prohlídky měst Helsinki a Tampere a vesniček v okolí Tampere, procházky v místní malebné krajině, seznámení s pravou finskou saunou. Odbornou část programu tvořily přednášky o celiakii, přidružených nesnášenlivostech a o bezlepkové dietě. + Více informací na www.cye.freehostia.com