Příspěvky na bezlepkovou dietu u VZP

Příspěvky na nákup bezlepkových potravin a na ozdravný pobyt pro děti do 18 let Podle informace, kterou nám poskytla VZP je vzhledem k úsporným opatřením, týkajících se fondu prevence zdr. pojišťoven u něktkerých příspěvků ukončeno jejich čerpání k 30. 4. 2009. Mimo jiné se to týká i příspěvků na bezlepkovou dietu a na ozdravné pobyty. Nárok na přípspěvky, podložený doklady s datem uskutečněného plnění nejpozději do 30. 4. 2009, je možné uplatnit ještě v průběhu května a června 2009, nejpozději do 30. 6. 2009. Pro druhé pololetí 2009 budou vyhlášeny nové programy z fondu prevence. O nabídce, která začne platit od 1. 7. 2009, budou klienti včas informováni. Více informací najdete "zde":[http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vyhody2009/index.html] + Příspěvek je poskytován ve výši 250 Kč / měsíc na jedno rodné číslo za rok. Příspěvek je vyplacen jednorázově po prvním a druhém pololetí 2009 vždy ve výši 1 500 Kč nebo najednou po skončení roku 2009 ve výši 3 000 Kč. + Příspěvek je určen pojištěncům VZP ve věku 0 - 18 let (17 let + 364 dní) s diagnózou celiakie. + Příspěvek je určen na nákup potravin pro bezlepkovou dietu nebo surovin pro přípravu bezlepkové diety. + Doklad o nákupu potravin pro bezlepkovou dietu nebo surovin pro přípravu bezlepkové diety musí být z roku 2009. + K žádosti je nezbytné předložit potvrzení od ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo lékaře specialisty o diagnóze celiakie a indikované péči. + Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo na adrese "www.vzp.cz":[http://www.vzp.cz] ) . Nezbytnou součástí žádosti je doklad o úhradě potravin pro bezlepkovou dietu nebo surovin pro přípravu bezlepkové diety. + Dále je možné čerpat příspěvek až do výše 5000 Kč na - ozdravné pobyty dětem do 18 let se závažným a chronickým onemocněním - který se týká i celiakie + Podrobnější Informace získáte na adrese "zde":[http://www.vzp.cz/cms/internet/cz/Klienti/Pripravili-jsme/vyhody2009/bezlepkova_dieta]